Articles:

Matczak M. D.Krenz-Niedbała M.Łukasik S.Buikstra J. E.Wyrwa A. M.Pearson J. (2022).Skeletal dysplasia of an adult male from medieval Łekno in Poland, Central EuropeInternational Journal of Osteoarchaeology1– 10.

Matczak M. D., Buikstra J. E., Pearson J., Wyrwa A. M. (2020). “Bioarcheologia niepełnosprawności [The Bioarchaeology of Disability]”, Teksty Drugie 2, 158-174.

Matczak M. D., Buikstra J. E., Pearson J. Wyrwa A. M. (2019). “Bioarcheologia niepełnosprawności: przegląd obecnych badań i perspektywy na przyszłość [The bioarcheology of disability: review of current research and prospects for the future]“, Museion Poloniae Maioris 6, 35-57.

Matczak M. D., Chudziak W. (2018). “Medical Therapeutics and the Place of Healing in Early Medieval Culmen in Poland“. World Archaeology 50(3), 434-460. DOI: 10.1080/00438243.2018.1516565.

Matczak M. D. (2016). Commemorated Identity in the Saints’ Images. The Case of the Early Christian Mosaics From the Rotunda in Thessaloniki, Greece. Folia Praehistorica Posnaniensia 21, 313-338.

Matczak. M. D., Wołoszyn J., Kozłowski T. (2015). “Strach i lęk jako kategorie badawcze w archeologii“.  Przegląd Historyczny 106(4), 633-656.

Matczak M. D. (2013). “Archeologia ciała. Archaeology of the Body”. Przegląd Archeologiczny 61, 51-76.

 

Book chapters:

Matczak M. D., Kozłowski T. (2017). “Dealing with difference: using the osteobiographies of a woman with leprosy and a woman with gigantism from medieval Poland to identify practices of care” [in:] New Developments in the Bioarchaeology of Care: Further Case Studies and Extended Theory, ed. by L. Tilley, A. Schrenk (125-151). New York: Springer.

Matczak M. D. (2016). “Zmiany patologiczne i konstrukcje grobowe jako wyznaczniki statusu społecznego we wczesnośredniowiecznym Culmine” [in:] Pochówki w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza, ed. by D. Błaszczyk (122-129). Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Matczak M. D. (2015). “Deliberations on Emotions Connected with Disease in Early Medieval Kaldus” [in:] Emocje w życiu mieszkańców miast na przestrzeni dziejów, ed. by A. Buczyło, J. Możdżeń, A. Mutrynowska (87-99). Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.

Matczak M. D. (2014). “Tak zwane pochówki antywamiryczne a zagadnienie zmian patologicznych. Próba reinterpretacji. So-called Anti-vampire Burials and Paleopathological Lesions – A Reinterpretation” [in:] Kings and bishops, knights and peasants – identification of dead, Funeralia Lednickie, vol. 16, ed. by J. Wrzesiński, W. Dzieduszycki (437-457). Pozań: SNAP.

Matczak M. D. (2012). “Przeszłość społeczna. Social Past” [in:] Myśl, Percepcja i Ekspresja, ed. by K. Kajda, D. Kobiałka (21-42). Poznan: KNSA IP.

Matczak M. D. (2012). “Postkolonialny charakter archeologii greckiej. Przypadek marmurów partenońskich. Postcolonial Character of Antique Greek Archaeology. The Case of Parthenon Marbles” [in:] Wielowymiarowość i Perspektywy Nauki za Progiem XXI Wieku. Część II, V: Sztuka w Wymiarze Estetycznym, Społecznym i Politycznym, ed. By E. Widawska, K. Kowal (33-48). Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.

Matczak M. D. (2012). “Niepełnosprawność jako problem we współczesnej archeologii. Disability as a Problem in Contemporary Archaeology” [in:] Obcy. Funeralia Lednickie, vol. 14, ed. by W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (255-268). Poznań: SNAP.

Matczak M. D. (2011). Osteobiografie – biografie odczytane z kości. Osteobiography – Reading Biographies from Bones” [in:] Biografie żywiołów. Kulturowy wymiar świata, ed. by M. Kania, D. Kobiałka (72-87). Poznań: KNSA IP.

Matczak M. D. (2010). What about the Body? Czyli przygody ciał świętych – analiza wizerunków świętych z Rotundy w Salonikach (Grecja) z V wieku. What about the Body? Adventures of Saints’ Bodies – Analysis of Images of Saints from Rotunda, Thessaloniki, Greece” [in] Na marginesie. W kręgu tematów pomijanych, ed. by L. Ciesielski, L. Gardeła (91-124). Poznań: KNSA IP.

Matczak M. D. (2008).“Homo res sacra res homini – Człowiek jest rzeczą świętą dla człowieka (Seneka). Rzecz o kulcie świętych i relikwii. Homo Res Sacra Res Homini (Seneka). The Cult of Saints’ Relics” [in:] Oblicza śmierci. Perspektywy badawcze, ed. by O. Tarczyńska (127-135). Poznań: KNSA IP.

 

Reviews:

Błaszczyk D., Matczak M. D., Reveillas H. (2013/2014). “Thinking about Health and Diseases in Archaeology”, The European Archaeologists 40, 58-60.

Błaszczyk D., Matczak M. D., Gardeła L. (2012/2013). “Examining Diseases and Impairments in Social Archaeology: Current Issues and Future Options”, The European Archaeologists 38, 72-74.

Matczak M. D. (2008). “Lynn Meskell Memory’s Materiality: Ancestral Presence, Commemorative Practice and Disjunctive Locales [in:] van Dyke R. M. & Alcock S. E. (eds.) Archaeologies of Memory. Oxford: Blackwell Publishing, 2003, s. 34-55”, Przegląd Archeologiczny 56, 160-164.

 

Popular science articles:

Matczak M. D. (2021). “Jak traktowano osoby niepełnosprawne w przeszłości?”, Archeologia Żywa 3(81), 48-53.

Matczak M. D. (2020). “Świetliste mozaiki w Rotundzie”. Archeologia Żywa 2(76), 24-31.

Matczak M. D. (2018). “Osteobiografie dwóch niezwykłych kobiet średniowiecznej Polski“. Archeologia Żywa 1(67), 22-27.

Matczak M. D. (2016). “Na co chorowały wampiry?”. Focus Historia 12, 68-70.

Banaszak K., Matczak M. D. (2011). “Wśród dzieci w Sierra Leone. Among Children in Sierra Leone”. Życie Uniwersyteckie 12, 26.