Articles:

Matczak M. D., Buikstra J. E., Wyrwa A. M., Pearson J. (2022). “The Problem of Assessing Intervertebral Disc Disease as Impairment and Disability in Bioarchaeology. The Case of a Male Individual from the Late Medieval and Early Modern Period in Łekno, Poland”. Forum Kritische Archäologie 11, 167–194.

Matczak M. D.Krenz-Niedbała M.Łukasik S.Buikstra J. E.Wyrwa A. M.Pearson J. (2022).Skeletal dysplasia of an adult male from medieval Łekno in Poland, Central EuropeInternational Journal of Osteoarchaeology 32(6), 1300-1309.

Matczak M. D., Kozłowski T., Chudziak W. (2021). “A Multidisciplinary Study of Anti-Vampire Burials from Early Medieval Culmen, Poland: Were the Diseased and Disabled Regarded as Vampires?”. Archaeologia Historica Polona 29, 219-252.

Matczak M. D., Buikstra J. E., Pearson J., Wyrwa A. M. (2020). “Bioarcheologia niepełnosprawności [The Bioarchaeology of Disability]”, Teksty Drugie 2, 158-174.

Matczak M. D., Buikstra J. E., Pearson J. Wyrwa A. M. (2019). “Bioarcheologia niepełnosprawności: przegląd obecnych badań i perspektywy na przyszłość [The bioarcheology of disability: review of current research and prospects for the future]“, Museion Poloniae Maioris 6, 35-57.

Matczak M. D., Chudziak W. (2018). “Medical Therapeutics and the Place of Healing in Early Medieval Culmen in Poland“. World Archaeology 50(3), 434-460. DOI: 10.1080/00438243.2018.1516565.

Matczak M. D. (2016). Commemorated Identity in the Saints’ Images. The Case of the Early Christian Mosaics From the Rotunda in Thessaloniki, Greece. Folia Praehistorica Posnaniensia 21, 313-338.

Matczak. M. D., Wołoszyn J., Kozłowski T. (2015). “Strach i lęk jako kategorie badawcze w archeologii“.  Przegląd Historyczny 106(4), 633-656.

Matczak M. D. (2013). “Archeologia ciała. Archaeology of the Body”. Przegląd Archeologiczny 61, 51-76.

 

Book chapters:

Matczak M. D., Kozłowski T. (2017). “Dealing with difference: using the osteobiographies of a woman with leprosy and a woman with gigantism from medieval Poland to identify practices of care” [in:] New Developments in the Bioarchaeology of Care: Further Case Studies and Extended Theory, ed. by L. Tilley, A. Schrenk (125-151). New York: Springer.

Matczak M. D. (2016). “Zmiany patologiczne i konstrukcje grobowe jako wyznaczniki statusu społecznego we wczesnośredniowiecznym Culmine” [in:] Pochówki w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza, ed. by D. Błaszczyk (122-129). Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Matczak M. D. (2015). “Deliberations on Emotions Connected with Disease in Early Medieval Kaldus” [in:] Emocje w życiu mieszkańców miast na przestrzeni dziejów, ed. by A. Buczyło, J. Możdżeń, A. Mutrynowska (87-99). Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.

Matczak M. D. (2014). “Tak zwane pochówki antywamiryczne a zagadnienie zmian patologicznych. Próba reinterpretacji. So-called Anti-vampire Burials and Paleopathological Lesions – A Reinterpretation” [in:] Kings and bishops, knights and peasants – identification of dead, Funeralia Lednickie, vol. 16, ed. by J. Wrzesiński, W. Dzieduszycki (437-457). Pozań: SNAP.

Matczak M. D. (2012). “Przeszłość społeczna. Social Past” [in:] Myśl, Percepcja i Ekspresja, ed. by K. Kajda, D. Kobiałka (21-42). Poznan: KNSA IP.

Matczak M. D. (2012). “Postkolonialny charakter archeologii greckiej. Przypadek marmurów partenońskich. Postcolonial Character of Antique Greek Archaeology. The Case of Parthenon Marbles” [in:] Wielowymiarowość i Perspektywy Nauki za Progiem XXI Wieku. Część II, V: Sztuka w Wymiarze Estetycznym, Społecznym i Politycznym, ed. By E. Widawska, K. Kowal (33-48). Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.

Matczak M. D. (2012). “Niepełnosprawność jako problem we współczesnej archeologii. Disability as a Problem in Contemporary Archaeology” [in:] Obcy. Funeralia Lednickie, vol. 14, ed. by W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (255-268). Poznań: SNAP.

Matczak M. D. (2011). Osteobiografie – biografie odczytane z kości. Osteobiography – Reading Biographies from Bones” [in:] Biografie żywiołów. Kulturowy wymiar świata, ed. by M. Kania, D. Kobiałka (72-87). Poznań: KNSA IP.

Matczak M. D. (2010). What about the Body? Czyli przygody ciał świętych – analiza wizerunków świętych z Rotundy w Salonikach (Grecja) z V wieku. What about the Body? Adventures of Saints’ Bodies – Analysis of Images of Saints from Rotunda, Thessaloniki, Greece” [in] Na marginesie. W kręgu tematów pomijanych, ed. by L. Ciesielski, L. Gardeła (91-124). Poznań: KNSA IP.

Matczak M. D. (2008).“Homo res sacra res homini – Człowiek jest rzeczą świętą dla człowieka (Seneka). Rzecz o kulcie świętych i relikwii. Homo Res Sacra Res Homini (Seneka). The Cult of Saints’ Relics” [in:] Oblicza śmierci. Perspektywy badawcze, ed. by O. Tarczyńska (127-135). Poznań: KNSA IP.

 

Reviews:

Błaszczyk D., Matczak M. D., Reveillas H. (2013/2014). “Thinking about Health and Diseases in Archaeology”, The European Archaeologists 40, 58-60.

Błaszczyk D., Matczak M. D., Gardeła L. (2012/2013). “Examining Diseases and Impairments in Social Archaeology: Current Issues and Future Options”, The European Archaeologists 38, 72-74.

Matczak M. D. (2008). “Lynn Meskell Memory’s Materiality: Ancestral Presence, Commemorative Practice and Disjunctive Locales [in:] van Dyke R. M. & Alcock S. E. (eds.) Archaeologies of Memory. Oxford: Blackwell Publishing, 2003, s. 34-55”, Przegląd Archeologiczny 56, 160-164.

 

Popular science articles:

Matczak M. D. (2021). “Jak traktowano osoby niepełnosprawne w przeszłości?”, Archeologia Żywa 3(81), 48-53.

Matczak M. D. (2020). “Świetliste mozaiki w Rotundzie”. Archeologia Żywa 2(76), 24-31.

Matczak M. D. (2018). “Osteobiografie dwóch niezwykłych kobiet średniowiecznej Polski“. Archeologia Żywa 1(67), 22-27.

Matczak M. D. (2016). “Na co chorowały wampiry?”. Focus Historia 12, 68-70.

Banaszak K., Matczak M. D. (2011). “Wśród dzieci w Sierra Leone. Among Children in Sierra Leone”. Życie Uniwersyteckie 12, 26.